Induver Offices

Induver Offices

Client : Ceeves Invest

 

Défi : Delai limitée, agrandir fonction commerciële dans une zone residentiel, pendant les travaux les bureaux doivent rester en fonction, renforcer le caractère vert du site.

 

Surface : 812 m² Entreprise:

 

Timing: Permis d'ubranisme & lotissement debut mars 2016, début travaux septembre 2016,

réception juin 2017.

Klant: Ceeves Invest

 

Uitdaging: zeer kort tijdskader, commerciëlefunctie uitbreiden in een woongebied, gedurende de werken dient het kantoor open te blijven, groen karakter versterken van de site.

 

Oppervlakte: 812 m2 bruto Aannemer:

 

Timing: stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunning begin maart 2016, start werken september 2016, oplevering juni 2017.