Induver Offices

Induver Offices

Klant: Ceeves Invest


Uitdaging: zeer kort tijdskader, commerciëlefunctie uitbreiden in een woongebied, gedurende de werken dient het kantoor open te blijven, groen karakter versterken van de site.


Oppervlakte: 812 m2 bruto     Aannemer:


Timing: stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunning begin maart 2016, start werken september 2016, oplevering juni 2017.

Client : Ceeves Invest


Défi : Delai limitée, agrandir fonction commerciële dans une zone residentiel, pendant les travaux les bureaux doivent rester en fonction, renforcer le caractère vert du site.


Surface : 812 m² Entreprise:


Timing: Permis d'ubranisme & lotissement debut mars 2016, début travaux septembre 2016,

réception juin 2017.