Mixed Project - Bosstraat

Klant:  mme Pareit - Coworking Alice

Betreft: Een groene site centraal in het stadsweefsel van Schaarbeek met karaktervolle industriele gebouwen wordt omgevormd tot 2 woningen en werkplaatsen. De nadruk ligt dan ook in de bestaande bebouwing met respect om te vormen tot een comfortabele woon en werkplekken met alle hedendaagse comforten. Daarnaast zal ook de groenaanleg op de site uitgebreid worden door verhardingen te verwijderen en de bestaande aanleg verder aan te vullen met inheemse plantensoorten.


Timing: werf: 2021 - 2022


Opppervlakte: 1050 m² (oppervlakte terrein)

Client: mme Pareit - Coworking Alice


Concernant : La transformation de trois batiments industriels en 2 logements et un espace de co-working.  Ces derniers se situent dans une zone dense à Schaarbeek.. Les batiments existants seront remis à niveau concernant les besoins de confort actuel tout en gardant leur aspect industriel. Le projet prevoit d'augementer la surface du jardin en limitant les surfaces accesibles aux voitures, cela nous permet de renforcer l'aspet vert du site.


Timing: Travaux : 2021 - 2022


Surface : 1050 m² (surface terrain)

bosstraat R1
bosstraat R4
bosstraat R3
bosstraat R9
bosstraat R6
bosstraat R7
bosstraat R8
bosstraat R5
bosstraat R10
bosstraat R11